Mechanik Maszyn i Urządzeń

poszukuje pracownika na stanowisko:

Mechanik Maszyn i Urządzeń
Miejsce pracy: Radom
Kandydat na w/w stanowisko powinien posiadać wykształcenie kierunkowe, mile widziane uprawnienia spawalnicze: elektroda, mig/mag, gazowe z użyciem palnika acetylenowo- tlenowego.

Zakres obowiązków:
 • przeprowadzanie przeglądów i bieżącej obsługi technicznej maszyn i urządzeń
  w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu
 • uczestnictwo w procesach obsługi technicznej i usuwania awarii maszyn i urządzeń
 • zapewnienie sprawności i prawidłowego działania maszyn i urządzeń na liniach segregacji i kompostowania odpadów, celem zapewnienia ich ciągłości pracy
 • weryfikacja prawidłowości napraw maszyn i urządzeń w przypadku ich dokonywania przez firmy zewnętrzne
Od kandydatów na w/w stanowiska pracy oczekujemy:
 • Gotowości do podjęcia pracy w systemie 3-zmianowym
 • Odpowiedzialności, samodzielności w działaniu, komunikatywności
 • Umiejętności pracy pod presją czasu i świetnej organizacji pracy własnej
 • Profesjonalizmu i wysokiej kultury osobistej
 • Zaangażowania, rzetelności, dyspozycyjności
 • Energiczności, chęci uczenia się
 • Umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy przeszkolenie i przyuczenie do pracy, możliwość rozwoju zawodowego, stabilne zatrudnienie, umowę o pracę i wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków
i osiąganych wyników.

 

Informacje dodatkowe pod wskazanym numerem telefonu.

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 94
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.