Referent prawno-administracyjny

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 130050

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, przy komputerze pow. 4 godz. dziennie, wymuszona pozycja ciała. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu klimatyzowanym w budynku z windą. 

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z egzekucją należności orzeczonych decyzjami organu,
 • Współudział w przygotowaniu decyzji administracyjnych wydawanych w związku z naruszeniami przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • Przygotowanie projektów wniosków do sądów o ukaranie oraz zawiadomień do prokuratury
 • Analiza administracyjno-prawna skarg i wniosków wpływających do jednostki,
 • Udzielanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa,
 • Udział w przygotowywaniu projektów dokumentów związanych z organizacją jednostki,
 • Wsparcie prawne w postępowaniach prowadzonych w ramach zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i postępowania cywilnego,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- nie dotyczy kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie w egzekucji w administracji
 • umiejętność organizowania i planowania pracy
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • odporność na stres

Podobne oferty pracy

05 gru 2023

Oferta pracy Starachowice

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Radom

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. Praca w siedzibie Urzędu w budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Parking dla pracowników. Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla...

30 lis 2023

Oferta pracy Starachowice

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Kielce

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały...

29 lis 2023

Oferta pracy Starachowice

Referent prawno-administracyjny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu

Radom

Warunki pracy Praca wykonywana głównie w siedzibie urzędu. Wyjazdy/wyjścia służbowe możliwe, ale sporadyczne. Siedziba urzędu znajduje się na I pietrze bez windy. Toalety niedostosowane dla potrzeb niepełnosprawnych. Stanowiska pracy...