Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 139153

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca w biurze     
 • Praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności
 • Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca  w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie    https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Przyjmuje, ewidencjonuje, kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję przychodzącą i wychodzącą ( w tym korespondencję niejawną) do podpisu i dekretacji dyrektorowi oraz jego zastępcom,
 • Prowadzi terminarz spotkań i narad w uzgodnieniu z dyrektorem i zastępcami oraz przygotowuje pod względem organizacyjnym i logistycznym obsługę spotkań i narad,
 • Udziela klientom zewnętrznym informacji i kieruje strony do merytorycznych wydziałów,
 • Obsługuje urządzenia techniczne będące na wyposażeniu sekretariatu, przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom Oddziału,
 • Przygotowuje i obsługuje spotkania dyrektorów z interesantami i gośćmi,
 • Redaguje pisma dyrektora oddziału i jego zastępców, obsługuje pocztę elektroniczną, książkę kontroli,
 • Archiwizuje i przekazuje akta spraw dyrektora oddziału do zakładowego archiwum akt jawnych,
 • Obsługuje skrzynkę pocztową E-PUAP poprzez odbiór korespondencji przychodzącej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia sekretariatu lub obsługi administracyjnej i/lub kancelaryjnej,
 • Znajomość przepisów z zakresu : KPA oraz Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • Znajomość zasad obiegu dokumentów, zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz zasad ochrony danych osobowych,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office a w szczególności programów Excel i Word,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs obsługi sekretariatu,
 • Przeszkolenie z programu w zakresie ewidencji korespondencji,
 • Poświadczenie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone.

Podobne oferty pracy

15 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) zagrożenie korupcją stres zwiazany z obsługą klientów zewnętrznych Zakres zadań...

15 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją stes związany z...

04 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Radom

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze...