Administrator / Administratorka Nieruchomości

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Administrator / Administratorka Nieruchomości
Miejsce pracy: Kielce
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:
 • Ewidencję czasu pracy pracowników (prowadzenie dokumentacji czasu pracy po miesiącu rozliczeniowym i wysyłanie kompletu dokumentów papierowych, przygotowywanie list obecności, rejestrowanie i rozliczane delegacji służbowych i wniosków urlopowych, prowadzenie książki wyjść S/P pracowników bez dostępu do komputera),
 • Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej, przekazywanie pism Zarządcy, dalsza obsługa związana z rejestracją, przekazaniem i wysyłką korespondencji,
 • Prowadzenie rejestru: substancji niebezpiecznych i mieszanin, drabin dla potrzeb BHP,
 • Właściwą klasyfikację i opis pism załatwionych do akt oraz archiwizację,
 • Kompletowanie i ewidencjonowanie przepisów wydanych przez PKP S.A,
 • Prowadzenie spraw administracyjnych Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości PKP S.A w Kielcach,
 • Prowadzenie Dziennika Robót, Kart Zapisu na podstawie czynności wykonywanych przez pracowników utrzymania nieruchomości, w oparciu o prowadzony Rejestr Odpraw Przedzmianowych BHP,
 • Sporządzanie zbiorczych zestawień przygotowanych przez Administratorów oraz czuwanie nad ich terminowym przesyłaniem.
 • Bieżącą ocenę i nadzór nad wykorzystywaniem nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia średniego technicznego (mile widziane wykształcenie wyższe),
 • Doświadczenia w administrowaniu nieruchomościami,
 • Znajomości przepisów prawa (m.in. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego),
 • Dobrej organizacji pracy własnej i samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Odporności na stres oraz wysokich umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych,
 • Wysokiej komunikatywności, punktualności, dokładności i rzetelności.
 • Czynnego prawa jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na czas zastępstwa,
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Podobne oferty pracy

05 lut 2024

Oferta pracy Starachowice

Administrator / Administratorka Nieruchomości

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Kielce

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za: Nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w kwestii ich terminowego zawierania oraz nad ich prawidłową realizacją, Komercjalizację nieruchomości, kontakty z nowymi Klientami jak również...