Asystent

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 138562

Warunki pracy

Pomieszczenia zajmowane przez ZER MSWiA znajdują się na parterze budynku Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Wejście od strony ul. Limanowskiego posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Nie ma zamontowanego urządzenia do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma zamontowanych dźwigów osobowych, w ciągach komunikacyjnych nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych na poziomie parteru. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuacji lub uratowania w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). W okolicach wejścia do budynku jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Warunki na stanowisku pracy: • praca biurowa;
 • wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
 • użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;
 • oświetlenie naturalne i sztuczne;
 • miejsce pracy znajduje się na wysokim parterze.

Zakres zadań

 • Analizuje i ocenia złożone wnioski i dokumenty oraz prowadzi postępowania administracyjne, w celu ustalenia prawa do świadczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalnego i ich wysokości.
 • Przygotowuje projekty decyzji, postanowień, zaświadczeń i korespondencji wydawanych w imieniu organu emerytalnego, w celu realizacji wniosków świadczeniobiorców.
 • Wprowadza, przetwarza i aktualizuje dane w systemach informatycznych.
 • Udziela pełnych i poprawnych informacji i wyjaśnień klientom Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA z zakresu ustalania prawa i wysokości świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu emerytalno-rentowego
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego
 • Doświadczenie w zakresie zaopatrzenia emerytalno-rentowego lub w administracji państwowej min. 1 rok

Podobne oferty pracy

23 cze 2024

Oferta pracy Starachowice

Asystent prawny

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku

Lipsko

Asystowanie w prowadzeniu kancelarii prawnej - opiniowanie, sporządzanie pism procesowych, opinie wniosków, prowadzenie szkoleń Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), prawnicze Wymagania inne:

23 cze 2024

Oferta pracy Starachowice

Asystent konstruktora

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Świętokrzyski

Asystent konstruktora Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: Czynne prawo jazdy kat. B, chęć do pracy. Znajomość programu AUTO CAD i Rysunku technicznego