Doktor / Doktor Habilitowany Nauk Społecznych

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jest największą i najszybciej rozwijającą się uczelnią niepubliczną w regionie radomskim.
Misją Akademii Handlowej Nauk Stosowanych jest kreowanie wykwalifikowanej kadry zarządzającej dla potrzeb biznesu, administracji i organizacji społecznych, zdolnej do przygotowywania i wdrażania efektywnych przedsięwzięć gospodarczych.
Uczelnia realizując swoją działalność edukacyjną dąży do wychowania studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji oraz odpowiedzialności za dobro społeczeństwa i państwa.
 
Doktor / Doktor Habilitowany Nauk Społecznych
Miejsce pracy: Radom
NASZE WYMAGANIA
  • Stopień doktora / doktora habilitowanego.
  • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w uczelni wyższej.
  • Osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi, prezentacjami wyników badań na konferencjach naukowych oraz stypendiami, itp.
  • Mile widziane doświadczenie i umiejętności organizacyjne.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
  • W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych.
  • W obszarze organizacyjnym: działalność na rzecz upowszechniania nauki; udział w tworzeniu nowych przedmiotów i programów studiów, reprezentowanie uczelni, itp.
OFERUJEMY
  • Stabilne warunki zatrudnienia.
  • Perspektywę rozwoju zawodowego i awansu w strukturze uczelni, w zależności od nabywanych kompetencji i zaangażowania.
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Podobne oferty pracy

25 cze 2024

Oferta pracy Starachowice

Doktor nauk

Akademia Handlowa Nauk Stostowanych w Radomiu

Radom

Opis stanowiska: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych poszukuje doktorów. Wymagania: tytuł doktora