Doktor nauk

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jest największą i najszybciej rozwijającą się uczelnią niepubliczną w regionie radomskim.
Misją Akademii Handlowej Nauk Stosowanych jest kreowanie wykwalifikowanej kadry zarządzającej dla potrzeb biznesu, administracji i organizacji społecznych, zdolnej do przygotowywania i wdrażania efektywnych przedsięwzięć gospodarczych.
Uczelnia realizując swoją działalność edukacyjną dąży do wychowania studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji oraz odpowiedzialności za dobro społeczeństwa i państwa.

Doktor nauk
Miejsce pracy: Radom
Opis stanowiska:


Akademia Handlowa Nauk Stosowanych poszukuje doktorów.

 

Wymagania:
  • tytuł doktora
 

Podobne oferty pracy

27 cze 2024

Oferta pracy Starachowice

Doktor / Doktor Habilitowany Nauk Społecznych

Akademia Handlowa Nauk Stostowanych w Radomiu

Radom

NASZE WYMAGANIA Stopień doktora / doktora habilitowanego. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w uczelni wyższej. Osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi, prezentacjami wyników badań na konferencjach naukowych...