Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Ostrowiec Świętokrzyski
Ogłoszenie o naborze Nr 133633

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa


-obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


- praca związana z bezpośrednią obsługą klienta


- praca inspekcyjno-kontrolna


 

Zakres zadań

  • Prowadzenie działań inspekcyjno - kontrolnych w tym: inspekcje budów, kontrole utrzymania obiektów, kontrole obowiązkowe
  • Prowadzenie postepowań administracyjnych i egzekucyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane
  • Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
  • Załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  • Wystawianie i rozliczanie mandatów karnych, grzywien
  • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie kierunek budownictwo; uprawnienia budowlane; prawo jazdy kategorii B
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym w budownictwie
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe