Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 129451

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu radomskiego i miasta Radom, - wyjazdy służbowe, - praca przy komputerze, - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządów wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - kontakt ze zwierzętami. - prawdopodobieństwo zarażenia się chorobami odzwierzęcymi.

Zakres zadań

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, a w szczególności wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt , w szczególności afrykańskiego pomoru świń,
 • sprawoanie nadzoru (kontroli) w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną w zakresie spełnienia wymogów bioasekuracji,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczosci związanej z wykonywanymi zadaniami,
 • pobiieranie próbek w kierunku ASF,
 • kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami,
 • inne czynności zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • współpraca z innymi zespołami inspektoratu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytoriu Rezcypospolitej Polskiej
 • prawo jazdy kat B
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierzat oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierzat
 • „oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy własnej i w zespole
 • bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • wykonywanie zadań pod presją czasu
 • zaangażowani i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji