Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 139768

Warunki pracy

praca w siedzibie Urzędu, bud. A, I piętro, praca powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Kontakty zewnętrzne: z jednostkami samorządu terytorialnego, służbami, organizacjami i stowarzyszeniami, firmami wydawniczymi i poligraficznymi, firmami zajmującymi się organizacją wydarzeń. Udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym: święta państwowe, eventy, briefingi, imprezy organizowane w ramach akcji Wojewody Świętokrzyskiego również poza
siedzibą Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dni wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych.


Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze w budynku A.

Zakres zadań

 • opracowuje dokumentację, w tym sporządza umowy, dokonuję rozliczeń wsparć finansowych, przygotowuje odpowiedzi na wnioski o przyznanie patronatów wojewody
 • planuje, realizuje i koordynuje działania w celu organizacji konferencji, spotkań, akcji społecznych z udziałem wojewody i wicewojewody
 • projektuje i koordynuje działania w celu organizacji uroczystości o charakterze państwowym, w szczególności oficjalnych wojewódzkich obchodów świąt narodowych
 • analizuje wnioski o przyznanie patronatu i dofinansowania pod względem możliwości wsparcia (kontakt z wnioskodawcą, zebranie informacji o organizacji, propozycje załatwiania spraw, w zależności od decyzji samodzielne stworzenie projektu odpowiedzi)
 • przygotowuje dokumentację i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Dyspozycyjność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1

Podobne oferty pracy

15 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Radom

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze...

08 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu, bud. C parter, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, kontakty zewnętrzne z: klientami, stronami postępowań. Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami,...

02 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Starszy inspektor

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu, budynek A, parter, w równoważnym sytemie czasu pracy– 12 godzinnym, praca zmianowa, praca w nocy, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej wymuszonej, praca...