Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 137680

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała –siedząca. Wymagany wysiłek fizyczny przy rozmiesczaniu materiałów oraz sprzętu na terenie magazynu. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.
Stanowisko pracy w Łączności i Informatyce usytuowane jest na parterze budynku „C” w kompleksie budynków KWP w Radomiu który jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W pokoju dwuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami. Na stanowisku występują następujące czynniki: praca na wysokości na drabinie, wysiłek fizyczny, odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze (przy wejściu głównym, obok wind).
Wejście do kompleksu budynków KWP w Radomiu mieszczących się przy ul. 11-go Listopada 37/59 jest dostosowane do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.


 

Zakres zadań

 • Tworzy dowody przyjęcia i zakłada karty materiałowe na nowo zakupiony sprzęt i materiały, sprawdza faktury pod względem ilościowym i cenowym.
 • Sporządza dokumentację niezbędną do reklamacji materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.
 • Przyjmuje dostawy do magazynu Wydziału Łączności i Informatyki, jak również osobiście odbiera sprzęt i materiały z magazynu Komendy Głównej Policji.
 • Planuje i przygotowuje zestawienia ilościowe zakupionych i wydanych materiałów - tuszy i tonerów.
 • Realizuje zamówienia jednostek garnizonu mazowieckiego na sprzęt i materiały.
 • Osobiście dystrybuuje materiały eksploatacyjne na terenie obiektu KWP z siedzibą w Radomiu, jak również KMP Radom.
 • Rozmieszcza towary w magazynie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia na podobnym stanowisku w branży informatycznej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Samodzielność, dyspozycyjność, dokładność, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Język angielski na poziomie komunikatywnym

Podobne oferty pracy

05 cze 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor zakładów górniczych

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Kielce

Warunki pracy Praca w terenie Nietypowe godziny pracy Szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje,zapylenie) Zagrożenie korupcją Permamentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np; obywatele, przedsiębiorstwa)...

04 cze 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu, bud. C parter, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, kontakty zewnętrzne z: klientami, stronami postępowań. Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami,...

28 maj 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, bud. A, II piętro, praca powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze, kontakt z jednostkami zewnętrznymi (samorządy lokalne, stowarzyszenia, firmy wydawnicze, poligraficzne, itp.). Windy w budynku przystosowane...