Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 135520

Warunki pracy

Praca biurowa jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego, kilka razy w miesiącu wyjazdy służbowe na terenie powiatu kieleckiego bez godzin nadliczbowych. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym, kontakt z osobami w zakresie wymagającym umiejętności pokonywania sytuacji stresowych, praca w nowoczesnym biurowcu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, dogodny dojazd komunikacją miejską, parking. Stanowisko pracy wyposażone jest w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy.

Zakres zadań

 • będzie prowadziła postępowania administracyjne wynikające z ustawy Prawo budowalne z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • będzie brała udział w inspekcjach: budów w zakresie prawidłowości procesu budowlanego, obiektów budowlanych w zakresie utrzymania
 • będzie uczestniczyła w kontrolach obowiązkowych
 • będzie przygotowywała projekty pism, wezwań, zawiadomień, postanowień i decyzji w prowadzonych postępowaniach administracyjnych
 • będzie przyjmować interesantów i udzielać informacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego budownictwo, organy administracji publicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowalne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Podobne oferty pracy

10 kwi 2024

Oferta pracy Starachowice

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Radom

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze...

04 kwi 2024

Oferta pracy Starachowice

Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa oraz w terenie praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) zagrożenie korupcją Zakres zadań Prowadzi sprawy dotyczące...

21 mar 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu – budynek C, V piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa klientów zewnętrznych, kontakty zewnętrzne: z pracodawcami, cudzoziemcami, pełnomocnikami stron postępowania, z...