Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 135517

Warunki pracy

Praca biurowa jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego, kilka razy w miesiącu wyjazdy służbowe na terenie powiatu kieleckiego bez godzin nadliczbowych. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym, kontakt z osobami w zakresie wymagającym umiejętności pokonywania sytuacji stresowych, praca w nowoczesnym biurowcu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, dogodny dojazd komunikacją miejską, parking. Stanowisko pracy wyposażone jest w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy.

Zakres zadań

 • będzie prowadziła postępowania administracyjne wynikające z ustawy Prawo budowalne z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • będzie brała udział w inspekcjach: budów w zakresie prawidłowości procesu budowlanego, obiektów budowlanych w zakresie utrzymania
 • będzie uczestniczyła w kontrolach obowiązkowych
 • będzie przygotowywała projekty pism, wezwań, zawiadomień, postanowień i decyzji w prowadzonych postępowaniach administracyjnych
 • będzie przyjmować interesantów i udzielać informacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego budownictwo, organy administracji publicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowalne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Podobne oferty pracy

17 kwi 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu, budynek A, piętro VII, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, kontakty zewnętrzne: z inwestrami zewnętrznymi, projektantami, przedsiębiorstwami zewnętrznymi, instancjami, ze stronami postępowań....

09 kwi 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Kielce

Warunki pracy Praca biurowa jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego, kilka razy w miesiącu wyjazdy służbowe na terenie powiatu kieleckiego bez godzin nadliczbowych. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem...

09 kwi 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Kielce

Warunki pracy Praca biurowa jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego, kilka razy w miesiącu wyjazdy służbowe na terenie powiatu kieleckiego bez godzin nadliczbowych. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem...