Inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 137125

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa oraz w terenie
 • praca w sczególnie trudnych warunkach środowiskowych
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • zagrożenie korupcją
 • stres związany z kontaktami z klientami konfliktowymi 

Zakres zadań

 • Weryfikuje kompletność wniosków i przygotowuje propozycje pism wzywających do uzupełnienia zgłoszeń szkód, w tym również pism dotyczących odmowy przyznania odszkodowania.
 • Określa w terenie rozmiar szkody, sporządza protokoły z oględzin szkód wraz z dokumentacją fotograficzną, jako podstawowe dokumenty do dalszych postępowań odszkodowawczych oraz wylicza wysokość odszkodowania.
 • Sporządza zestawienia zbiorcze dotyczące miejsca i rodzaju szkód oraz wysokości odszkodowań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe z zakresu biologii, leśnictwa, rolnictwa, ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość zagadnień z zakresu leśnictwa, rolnictwa, ochrony przyrody.
 • Znajomość przepisów dotyczących szacowania szkód.
 • Odporność na stres.
 • Umiejętności analityczne.
 • Komunikatywność.
 • Odpowiedzialność.
 • Samodzielność.
 • Asertywność.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Otwarty stosunek do klienta, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i zwięzły.
 • Umiejętność przekonywania i argumentowania.

Podobne oferty pracy

20 maj 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, bud. A, piętro IV, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakty zewnętrzne: z pracownikami samorządów terytorialnych, pracownikami NBP, BGK, wnioskodawcami, pracownikami TBD- Systemy...

16 maj 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, bud. A, II piętro, praca powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Kontakty zewnętrzne: z jednostkami samorządu terytorialnego, służbami, organizacjami i stowarzyszeniami, firmami wydawniczymi i...

15 maj 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Radom

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała –siedząca. Wymagany wysiłek fizyczny przy rozmiesczaniu materiałów oraz sprzętu na terenie magazynu. Stanowisko pracy...