Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Starachowice
Ogłoszenie o naborze Nr 137598

Warunki pracy

Praca biurowo-terenowa wymagająca kocentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie wiąże się z częstymi wyjazdami w celu przeprowadzania kontroli. Częste kontakty z klientem, wysiłek fizyczny, praca w stresie, zagrożenie korupcją. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze . Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji zarejestrowanych przedsiębiorców, dostawców i rolników z terenu Oddziału zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie zasadami.
 • Kontrola przedsiębiorców, dostawców i rolników zajmujących się produkcją, przerobem, zaprawianiem, uszlachetnianiem i obrotem materiału siewnego.
 • Kontrola upraw GMO.
 • Kontrola upraw winorośli, z których winogrona przeznaczone są do produkcji wina gronowego.
 • Kontrola zarejestrowanych podmiotów profesjonalnych w celu weryfikacji spełnienia wymagań przepisów UE w zakresie zdrowia roślin.
 • Kontrola wykonania decyzji o dopuszczeniu do wykorzystania w gospodarstwach ekologicznych materiału konwencjonalnego.
 • Przekazywanie zainteresowanym zmian prawnych w zakresie wytwarzania, przygotowywania, oceny i obrotu materiału siewnego.
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Przygotowanie informacji z wykonania powierzonych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat.B (czynne użytkowanie).
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa.
 • Znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Zdolności organizacyjne.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność, dokładność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty pracy

28 maj 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, bud. A, II piętro, praca powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze, kontakt z jednostkami zewnętrznymi (samorządy lokalne, stowarzyszenia, firmy wydawnicze, poligraficzne, itp.). Windy w budynku przystosowane...

28 maj 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Radom

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała –siedząca. Wymagany wysiłek fizyczny przy rozmiesczaniu materiałów oraz sprzętu na terenie magazynu. Stanowisko pracy...

20 maj 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, bud. A, piętro IV, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakty zewnętrzne: z pracownikami samorządów terytorialnych, pracownikami NBP, BGK, wnioskodawcami, pracownikami TBD- Systemy...