Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Szydłowiec
Ogłoszenie o naborze Nr 136963

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe polegające między innymi na obsłudze monitora ekranowego-powyżej 4 godzin dziennie. Budynek biurowy trzy kondygnacyjny nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, brak windy oraz miejsca parkingowego przy wejściu głównym.

Zakres zadań

 • Prowadzi sekretariat w celu wsparcia w bieżącej pracy Naczelnika.
 • Prowadzi obsługę kancelaryjną Urzędu, w tym przyjmuje i ewidencjonuje składane dokumenty w celu zapewnienia właściwego ich obiegu.
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem upoważnień w celu podejmowania czynności w imieniu Naczelnika, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości innej komórki organizacyjnej.
 • Prowadzi sprawy dotyczące decyzji, wewnętrznych procedur postępowania, innych dokumentów wydawanych przez Naczelnika w zakresie realizacji zadań określonych w art. 28 ustawy o KAS oraz w przepisach odrębnych a także sygnalizuje przypadki nieskuteczności lub niespójności przepisów prawnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
 • Organizuje obieg informacji i dokumentacji w Urzędzie w celu wsparcia w bieżącej pracy Naczelnika.
 • Prowadzi działalność analityczną, prognostyczną, gromadzi informacje zarządcze oraz koordynuje sprawozdawczość z zakresu funkcjonowania Urzędu w celu właściwej pracy Urzędu.
 • Prowadzi sprawy powierzone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawach: obsługi kadrowej (w tym rozpatrywanie przekazanych do załatwienia skarg na pracowników obsługujących Naczelnika oraz wniosków i petycji), gospodarowania mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej oraz magazynów archiwum zakładowego w celu zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika.
 • Koordynuje sprawy z zakresu udzielania informacji publicznej w celu zapewnienia poprawności udzielanych informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Orientacja na klienta
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty pracy

26 maj 2024

Oferta pracy Starachowice

Referent ds. transportu

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Świętokrzyski

Referent ds. transportu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: Wykształcenie średnie lub wyższe, techniczne lub ekonomiczne dobra organizacja pracy, umiejętność szybkiego uczenia się, samodzielność i...