Referent

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 130082

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, zagrożenie naciskami grup przestępczych,zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarki, kserokopiarki.

Zakres zadań

 • Poszukuje majątku oraz wykonuje czynności egzekucyjne związane ze stosowaniem i realizacją środków egzekucyjnych na podstawie tytułów wykonawczych/zarządzeń zabezpieczenia w celu doprowadzenia do przymusowego wykonania obowiązku. Prowadzenie stosownej korespondencji w ww. zakresie
 • Ewidencjonuje tytuły wykonawcze. Ewidencjonuje wszystkie czynności i zdarzenia dotyczące prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w aplikacji EGAPOLTAX w celu pełnego udokumentowania zdarzeń występujących w ww. postępowaniach oraz przygotowuje projekty pism i postanowień organu egzekucyjnego w toku postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania. Występuje do sądu w sprawach wyjawienia majątku
 • Dokonuje rozliczeń przelewów bankowych dotyczących wyegzekwowanych kwot celem prawidłowego przekazania środków wierzycielom
 • Przyjmuje klientów urzędu celem udzielenia im wyjaśnień w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz współpracuje z wierzycielami w celu m.in. zaktualizowania tytułów wykonawczych, wymiany informacji dotyczących przebiegu postępowania, zobowiązanego, egzekwowanej należności
 • Pozyskuje informacje w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji (np. miejsca przebywania zobowiązanego, prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub miejsca pracy, posiadanych ruchomości i nieruchomości itp.)
 • Współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Skarbowego w zakresie wymiany informacji o zobowiązanym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej, postępowania administracyjnego, prawa cywilnego, ordynacji podatkowej
 • Umiejętność argumentowania
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność organizacji własnej pracy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa systemu EGAPOLTAX
 • obsługa Mobilnego Poborcy - obsługa MS Office, LEX, POLTAX, OGNIVO, e-ORUS

Podobne oferty pracy

27 lis 2023

Oferta pracy Starachowice

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Ostrowiec Świętokrzyski

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,...

27 lis 2023

Oferta pracy Starachowice

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Radom

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy biurowej wyposażone w komputer z dostępem do innego sprzętu biurowego (niszczarki,...

24 lis 2023

Oferta pracy Starachowice

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Ostrowiec Świętokrzyski

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,...