Referent

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 135644

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarki, kserokopiarki.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję podatników i płatników
 • Udostępnia NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu za pośrednictwem e-PUAP lub innych środków komunikacji elektronicznej
 • Wydaje potwierdzenia nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Wydaje zaświadczenia o nadaniu NIP i informacje o nadanym NIP
 • Gromadzi, przechowuje i aktualizuje dokumentację związana z nadaniem NIP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów: prawo podatkowe, zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, przepisy prawo przedsiębiorców, ustawy o służbie cywilnej, organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności KAS
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
 • Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office)
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty pracy

15 kwi 2024

Oferta pracy Starachowice

Referent - technik budownictwa

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Masłów Pierwszy

Referent - technik budownictwa Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), budowlane Wymagania inne:

09 kwi 2024

Oferta pracy Starachowice

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Radom

Warunki pracy Stanowisko pracy znajduje się w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Windy i toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi...

03 kwi 2024

Oferta pracy Starachowice

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Ostrowiec Świętokrzyski

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,...