Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 130010

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania

- praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka,


- wyjazdy służbowe,


- praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa, • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- pomieszczenie biurowe,


- praca przy monitorze ekranowym.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji wewnętrznej
 • Występuje w charakterze lektora podczas uroczystości o charakterze ceremonialnym
 • Przygotowuje teksty do Policyjnego Głosu Mazowsza
 • Zbiera materiały dotyczące funkcjonowania garnizonu, zmian kadrowych oraz zmian w prawie
 • Zamieszcza informacje na portalach społecznościowych
 • Uczestniczy w organizacji Święta Policji, narad służbowych oraz innych uroczystości i przedsięwzięć

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Umiejętności: praca w zespole, kreatywność, komunikatywność
 • Znajomość programów do edycji stron www
 • Szybkość i skuteczność działania, nienaganna dykcja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie lub kursy z zakresu komunikacji interpersonalnej
 • Znajomość Ceremoniału policyjnego

Podobne oferty pracy

28 lis 2023

Oferta pracy Starachowice

Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) stres związany z obsługa klientów zewnętrznych wykonywanie zadań pod presją...

26 lis 2023

Oferta pracy Starachowice

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Radom

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania - praca na wysokości powyżej 3 metrów; - prowadzenie pojazdów służbowych; - wyjazdy służbowe do pracy w terenie; - wymuszona pozycja ciała; - praca przy...

24 lis 2023

Oferta pracy Starachowice

Główny specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Kielce

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz praca w terenie – w obiektach na obszarze województwa świętokrzyskiego. Miejsce i otoczenie...