Specjalista

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szydłowiec
Ogłoszenie o naborze Nr 138101

Warunki pracy

- praca administracyjno biurowa oraz fizyczna związana z prowadzeniem magazynu oraz zakupów dla KP


- praca wykonywana przy minitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


- oświetlenie pomieszczeń pracy światłem naturalnym i sztucznym


-praca w porze dziennej 7:30 do 15:30


- praca wymaga przemieszczani się między piętrami Komendy


- prowadzenie samochodów służbowych


-wejście do obiektu z poziomu gruntu, brak windy, brak toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej, brak specjalistycznych urządzeń umozliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym


- na stanowisku pracy mogą występować sytuacje wymagające dużej odporności psychicznej z uwagi na pilne realizacje zadań związanych ze specyfiką służby.

Zakres zadań

 • Prowadzenie pojazdów służbowych w ramach posiadanej kategorii prawa jazdy na terenie kraju.
 • Organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego i ratowniczego
 • Przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz prowadzenie akt spraw według jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 • Prowadzenie magazynu.
 • Współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w zakresie związanym z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla jednostek ochrony ppoż na terenie powiatu, w tym realizacja zadań związanych z wnioskami i dotacjami dla jednostek OSP poza KSRG i w KSRG ( obsługa odpowiednich programów komputerowych).
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Powiatowej.
 • Współpraca z kontrahentami, terenowymi organami administracji samorządowej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo wartościowej majątku.
 • Prowadzenie ewidencji i wydawanie upoważnień do kierowania pojazdami służbowymi.
 • Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Komendy ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki KSRG na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań operacyjnych w ramach odwodów operacyjnych
 • Likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku.
 • Systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalanie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie.
 • Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego.
 • Obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy
 • Prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi.
 • Prowadzenie dokumentacji powiązanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczenia zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych.
 • W przypadku nieobecności kierownika sekcji w ramach zastępstwa wykonuje jego zadania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • dobra znajomośc przepisów prawa w zakresie: ustawy o PSP, KPA, ustawy o ochronie ppoż., ustawy o służbie cywilnej, ustawy prawo zamówień publicznych oraz podstaw księgowości budżetowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w zakresie wymienionym w postępowaniu
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, punktualność
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • dyspozycyjność, umiejętności analityczne, sumienność
 • znajomość procedur urzędniczych i administracyjnych
 • znajomość obsługi pojazdów mechanicznych i sprzętu pożarniczego
 • prawo jazdy C, C+E
 • umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym z zastosowaniem przepisów prawa

Podobne oferty pracy

04 cze 2024

Oferta pracy Starachowice

Starszy specjalista

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kielce

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu, jak i poza nią, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy...