Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 139583

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca w biurze,    
 • Praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności,
 • Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca  w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie    https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Obsługuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą przy wykorzystaniu narzędzi i systemów informatycznych będących na wyposażeniu kancelarii,
 • Obsługuje interesantów w szczególności udziela informacji oraz kieruje interesantów do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych,
 • Prowadzi dystrybucję korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • Obsługuje urządzenia biurowe będące na wyposażeniu kancelarii i sekretariatu,
 • Udziela pomocy przy prowadzeniu obsługi sekretariatu,
 • Przygotowuje wnioski, dokumenty oraz bierze udział w prowadzeniu postępowań dla zamówień publicznych w tym wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi administracyjnej lub kancelaryjnej
 • Znajomość Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i Ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość zasad obiegu dokumentów
 • Umiejętność obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi komputera w szczególności programów Excel i Word
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Podobne oferty pracy

15 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) zagrożenie korupcją stres zwiazany z obsługą klientów zewnętrznych Zakres zadań...

15 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją stes związany z...

04 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Radom

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze...