Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 138601

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała - siedząca. Wymagany niewielki wysiłek fizyczny przy transportowaniu sprzętu. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Stanowisko pracy w Łączności i Informatyki usytuowane jest na I piętrze budynku "C" w kompleksie budynków KWP w Radomiu, który jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W pokoju dwuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami. Na stanowisku występują następujące czynniki: praca na wysokości na drabinie oraz na wysokości z użyciem zwyżki, wysiłek fizyczny, wyjazdy służbowe do pracy w terenie, prowadzenie pojazdów służbowych, dyżury domowe.


W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze (przy wejściu głównym, obok wind). Wejście do kompleksu budynków KWP w Radomiu mieszczących się przy ul. 11-go Listopada 37/59 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • Programowanie radiotelefonów oraz przygotowywanie programów obsady kanałowej
 • Instalacja urządzeń łączności radiotelefonicznej
 • Wykonywanie przeglądów profilaktycznych, konserwacja oraz naprawa instalacji sprzętu radiotelefonicznego bazowego
 • Udzielanie instrukcji/wskazówek co do wykonania instalacji antenowych (jeśli wykonywane są przez podmioty zewnętrzne) oraz kontrola poprawności działania tych instalacji
 • Prowadzenie książki konserwacji sprzętu, dowodów urządzeń oraz książki ewidencji zużytych materiałów
 • Wykonywanie przeglądów profilaktycznych, programowanie i naprawy średnie radiotelefonów źródeł zasilania radiotelefonów stacjonarnych, regeneracja baterii do radiotelefonów nasobnych użytkowanych w garnizonie mazowieckim
 • Pełnienie roli eksperta do spraw technicznych w zakresie techniki światłowodowej, podczas prac wykonywanych na terenie jednostek podległych KWP zs. w Radomiu
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej do postępowań przetargowych w zakresie techniki światłowodowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu elektronicznym, elektrycznym, łączności, mechanicznym lub informatycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze radiokomunikacji (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zakres czynności)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętność pracy z urządzeniami elektronicznymi oraz komputerowymi.
 • Znajomość budowy i zasad działania urządzeń elektronicznych, obsługi elektronarzędzi i sprzętu pomiarowego, obsługi komputera
 • Znajomość obowiązujących przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania
 • Umiejętności: organizowania oraz planowania pracy własnej, interpretacji przepisów, analityczne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w dziedzinie programowania i kontroli parametrów sprzętu radiokomunikacyjnego
 • przeszkolenie w zakresie prowadzenia prac na wysokościach powyżej 3 m
 • prawo jazdy kat. B.
 • umiejętność pracy z specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • samodzielność i kreatywność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Podobne oferty pracy

15 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Radom

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze...

08 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu, bud. C parter, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, kontakty zewnętrzne z: klientami, stronami postępowań. Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami,...

04 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, bud. A, I piętro, praca powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Kontakty zewnętrzne: z jednostkami samorządu terytorialnego, służbami, organizacjami i stowarzyszeniami, firmami wydawniczymi i...