Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Lipsko
Ogłoszenie o naborze Nr 133155

Warunki pracy

 Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku. Budynek nie posiada windy, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia oraz wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne w celu doprowadzenia do realizacji zobowiązań publicznoprawnych.
 • Prowadzi sprawy w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w tym ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających państwom członkowskim i państwom trzecim w celu doprowadzenia do realizacji zobowiązań publicznoprawnych.
 • Prowadzi sprawy w zakresie orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych zarządzeń zabezpieczenia w celu zabezpieczenia przyszłej realizacji zobowiązań publicznoprawnych.
 • Prowadzi sprawy w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe w celu doprowadzenia do realizacji zobowiązań podatkowych ciążących na pierwotnym dłużniku.
 • Inicjuje i bierze udział w postępowaniach dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapobieżenia generowania kolejnych zaległości podatkowych.
 • Poszukuje majątku zobowiązanych w celu doprowadzenia do ponownego wszczęcia egzekucji.
 • Koordynuje oceny i analizy ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia w celu zapobiegania przedawnieniu zaległości podatkowych.
 • Wydaje zaświadczenia dotyczące pomocy publicznej w celu monitorowania wysokości otrzymanej pomocy względem limitu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Komunikatywność
 • Odpowiedzialność
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty pracy

26 lut 2024

Oferta pracy Starachowice

Samodzielny referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Radom

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zakres zadań Prowadzi...

18 lut 2024

Oferta pracy Starachowice

Referent ds. transportu

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Świętokrzyski

Referent ds. transportu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: Wykształcenie średnie lub wyższe, techniczne lub ekonomiczne dobra organizacja pracy, umiejętność szybkiego uczenia się, samodzielność i...

15 lut 2024

Oferta pracy Starachowice

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Radom

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca pod presją czasu. Praca nie wymaga większego wysiłku fizycznego, doraźne prace transportowe do...