Starszy specjalista

Kuratorium Oświaty w Kielcach
Świętokrzyski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 138490

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, jak i poza nią, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarki, kserokopiarki, niszczarka dokumentów, skaner.

Zakres zadań

 • Współpracuje z mediami oraz przygotowuje komunikaty prasowe przedstawiające stanowisko Kuratora Oświaty w sprawach należących do zakresu działań Kuratorium.
 • Koordynuje przepływ informacji z komórek organizacyjnych do prasy w rozumieniu przepisów dotyczących prawa prasowego.
 • Przygotowuje materiały informacyjne we współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz umieszcza je w mediach społecznościowych.
 • Udziela informacji i sprostowań mediom, prowadzi dokumentację prasową oraz zarządza informacją.
 • Organizuje i prowadzi konferencje prasowe.
 • Organizuje wystąpienia medialne pracowników.
 • Monitoruje media w zakresie obecności instytucji w mediach.
 • Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez Kuratorium.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji.
 • Znajomość ustawy Prawo prasowe.
 • Znajomość rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Znajomość ustawy Prawo oświatowe w zakresie zadań kuratora oświaty.
 • Znajomość statutu Kuratorium Oświaty w Kielcach.
 • Znajomość regulaminu organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Kielcach.
 • Samodzielność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Otwartość, obowiązkowość, rzetelność.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Doskonała organizacja pracy.
 • Umiejętność negocjacji i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty pracy

24 maj 2024

Oferta pracy Starachowice

Specjalista

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu

Szydłowiec

Warunki pracy - praca administracyjno biurowa oraz fizyczna związana z prowadzeniem magazynu oraz zakupów dla KP - praca wykonywana przy minitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie - oświetlenie pomieszczeń pracy światłem naturalnym i sztucznym...