Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach
Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 139155

Warunki pracy

Bariery architektoniczne: brak wind i pojazdów. Szerokość ciągów komunikacyjnych nie zawsze umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Prowadzenie dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach ewidencji czasu pracy pracowników i dokumentacji pracowniczej, do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Współpraca w tym zakresie z kierownikami zespołów.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach.
 • Koordynowanie spraw związanych z oceną w służbie cywilnej oraz indywidualnym programem rozwoju zawodowego.
 • Działania w zakresie przygotowania i sporządzania projektów dokumentów związanych z zatrudnieniem.
 • Działania w zakresie tworzenia i aktualizacji Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w służbie cywilnej.
 • Działania w zakresie tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w ramach właściwości stanowiska.
 • Realizacja czynności w zakresie prowadzenia naboru pracowników.
 • Sporządzanie sprawozdawczości, tworzenie zestawień oraz przygotowywanie analiz w zakresie właściwości stanowiska pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie prawa pracy lub zarządzania zasobami ludzkimi
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca w działach HR, na stanowiskach ds. osobowych, w kadrach
 • Znajomość przepisów w zakresie czasu pracy i prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość przepisów w zakresie czasu pracy i prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Bardzo dobra znajomość ustawy kodeks pracy.
 • Prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność, asertywność, odporność na stres

Podobne oferty pracy

20 cze 2024

Oferta pracy Starachowice

Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Kielce

Warunki pracy Bariery architektoniczne: brak wind i pojazdów - praca na 1 piętrzę. Szerokość ciągów komunikacyjnych nie zawsze umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Zakres zadań Prowadzenie ewidencji czasu pracy i...